ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
‘Plak&co vof’

Plak&co VOF
Hoog-Harnasch 40
2635 DL DEN HOORN
info@plakenco.nl
06-19177026

Identiteit:

Bij aankoop van een of meerdere goederen, sluit u een koopovereenkomst met Plak&co.
Plak&co vof staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67695590.

Nederlands Recht:

Op de aankoop van de goederen via Plak&co geldt het nederlands recht. Bij een overeenkomst geldt de wet `koop of afstand` van het Burgerlijk Wetboek (BW7). Geschillen, die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zal Plak&co, het geschil of geschillen, in eerste instantie trachten op te lossen met de afnemer. Het geschil kan ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bestellingen:

Alle goederen kunnen alleen via een van de websites van Plak&co worden besteld via www.atelierrosalyne.nl of www.rosalyne.nl of www.plakenco.nl of www.koffertjeenco.nl. Plak&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd invoeren van personalia, zoals namen, factuuradressen, verzendadressen, bankrekeningnummers of andere gegevens.

Producten:

De basis voor de producten zijn voor het merendeel gemaakt van `zelfklevend vinyl of folie`, ook wel plakfolie, plakplastic of stickers genoemd, hierna te noemen goederen of stickers. Prijzen op de website, zijn in euro`s en is inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. De op de website getoonde foto`s, bevatten producten die kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp, verhoudingen, maatvoeringen en kleuren. De formaten op de website zijn op 0,5 cm naar boven of naar beneden afgerond. De kleuren van de website en het daadwerkelijke Product, met name het `zelfklevend vinyl of folie, kunnen verschillen. Bij een tweede bestelling, kunnen de kleuren en/of het structuur van het `zelfklevend vinyl of folie, afwijken van de eerste bestelling.

Betaling:

De betaling dient vooraf te geschieden via overmaking op rekening van Plak&co. Dit kan ook via diverse aangeboden betaalservices worden gedaan. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een factuur zal per email worden verzonden. De afnemer zal op de hoogte worden gesteld, wanneer de betaling op rekening staat van Plak&co.

Annulering:

Na bestelling en betaling kan het op maat gemaakte product niet meer worden geannuleerd.
De producten zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve nimmer worden geannuleerd.
Producten zoals schoonmaakmiddelen en dergelijke kunnen mits ongeopend of beschadigd kunnen geretourneerd.

Productie en levertijd:

De goederen worden direct geproduceerd en binnen circa 5 werkdagen geleverd, nadat de betaling op rekening staat van Plak&co. De levertijden zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Plak&co kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor schade of ongerief, veroorzaakt door vertraging op welke wijze dan ook. De afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding nog annulering van de goederen dan wel de overeenkomst te ontbinden, veroorzaakt door vertraging of overschrijding van levertijd.

Verzending:

De goederen worden degelijk verpakt en ter verzending aangeboden bij een pakketdienst zoals bv PostNL. Plak&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade on/of ongerief aan de afnemer, veroorzaakt door vertraging cq overschrijding van de leveringstermijn van een of meerdere goederen, tussen het aanbieden van het pakket door Plak&co enerzijds en ontvangst bij de geadresseerde(n) anderzijds. De afnemer zal op de hoogte gehouden worden door Plak&co, gedurende het traject van aankoop tot aanbieding bij de pakketdienst. De afnemer kan, indien beschikbaar, per email de traceercode van de verzendzegel opvragen, zodat de afnemer zelf het traject van verzending tot aflevering kan volgen. Dit geldt echter alleen voor pakketten en niet voor brievenbuspost. De goederen kunnen op verzoek `verzekerd` worden verzonden, tegen de op dat moment geldende tarieven, bovenop de gewone verzendkosten, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. De goederen kunnen op verzoek worden verzonden per `snelkoerier`, tegen de op dat moment geldende tarieven, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten.

Aflevering en ontvangst:

De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op schade aan de verpakking of aan de goederen. Wanneer er zichtbare schade aan de verpakking of goederen geconstateerd wordt, dient dit direct schriftelijk aan de koerier te worden gemeld. Bij uitblijven van de melding, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering en vervalt hiermee de garantie. De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op aantal en kleur, alvorens te worden aangebracht of verwerkt. Indien de goederen niet in overeenstemming zijn met het bestelde, nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, dient de afnemer dit schriftelijk en binnen 7 dagen na de aflevering kenbaar te maken aan Plak&co. Plak&co heeft de keuze de goederen tegen retournering daarvan te vervangen door de juiste goederen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien de goederen of delen daarvan, zijn gebruikt of niet bij de geretourneerde goederen worden aangetroffen, houdt dit acceptatie van de goederen in en zullen deze goederen niet worden geaccepteerd en ingenomen door Plak&co en vervalt de garantie. De goederen worden dan wederom verstuurd, na betaling van de op dat moment geldende verzendtarieven en inhouding van de door afnemer betaalde verzendkosten, (`de door afnemer betaalde verzendkosten` heeft betrekking op het deel zoals omschreven in hoofdstuk `Retour zending`).

Retour en ruilen:

De op maat gemaakte goederen kunnen alleen geretourneerd worden, bij verkeerd ontvangen goederen, zoals omschreven in hoofdstuk `Aflevering en ontvangst`. Wanneer de afnemer het Product zal retourneren, dient dit te gebeuren in een andere degelijke verpakking. Wanneer de producten door het verkeerd verpakken van de goederen, beschadigd worden ontvangen door Plak&co, anders dan door schuld van de pakketdienst, vervalt de garantie. Tevens valt de verantwoordelijkheid van de verzending, tbv schade, diefstal of verlies, onder de verantwoordelijkheid van de verzender. De kosten van de retourzending van verkeerd geleverde goederen, zal per bank aan de verzender worden terugbetaald. Hierbij moet worden uitgegaan van het laagst mogelijke tarief, indien anders is overeengekomen met Plak&co. Wanneer de kosten onnodig hoger zijn, zullen de kosten van de retourzending voor rekening zijn van de verzender.

Herroepingsrecht

Op onze overige producten, niet op maat gemaakt, heeft u recht op herroeping. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te vinden op de webshop), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Gebruik van goederen:

Gebruiker dient altijd de ondergrond te controleren en is ten alle tijden verantwoordelijk voor de toepasbaarheid van de stickers. Niet alle ondergronden zijn geschikt voor de producten die Plak&co aanbied. Plak&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd aanbrengen of aanbrengen op verkeerde ondergronden. De gebruiker dient de stickers aan te brengen, volgens de meegeleverde montage-instructies.

Wijzigingen koopovereenkomst:

Plak&co behoud zich het recht, in geval van overmacht, de koopovereenkomst op schorten of te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vorm van schadevergoeding, met uitzondering van de restitutie van de reeds betaalde goederen door de afnemer. Onder overmacht kan worden verstaan, iedere tekortkoming, welke
niet aan Plak&co kan worden toegerekend. De afnemer kan de koopovereenkomst niet meer wijzigen, wanneer de goederen besteld en in Productie zijn.

Wijzigingen in de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:

Plak&co kan de `ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN`, tussentijds wijzigen, met uitzondering van de wettelijke bepalingen, van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De nieuwe voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op lopende bestellingen, maar alleen op bestellingen gedaan op de dag van de gepubliceerde wijziging.

Aansprakelijkheid:

Plak&co is met uitzondering van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enige of andere ongevallen, directe of indirecte materiële of immateriële schade, dood, letsel, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere bedrijfs- of persoonlijke schade, alsmede gevolgschade geleden aan afnemer, opdrachtgever, gebruiker of derden.

Privacy:

Plak&co verplicht zich aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Plak&co. De bij Plak&co, bekende persoonsgegevens, zullen niet aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens zijn voor administratief gebruik, zoals te noemen: de koopovereenkomst, invordering van verschuldigde betalingen, het beheren van de klantrelatie, het uitvoeren van marketingactiviteiten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Plak & Co | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel